Wszystkie ogloszenia w jednym miejscu!!!

Rodzaje manii
AMOK

Amok - stan agresji, połączony z manią mordu, wywołany zwykle chorobliwą zazdrością lub utratą mienia i uczuciem niecelowości życia. Amok może być uwarunkowany fobią, np. osoba może tępić wszystkie koty w okolicy z uwagi na fobię lękową przed kotami, czyli ailurofobię.BIBLIOMANIA

Bibliomania - namiętność, mania zbierania książek. Jeden z możliwych objawów w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym polegający na obsesyjnej namiętności do kolekcjonowania książek bez względu na ich wartość intelektualną czy użytkową. Przykładem może tu być zakup wielu kopii tej samej książki i edycji bez ewentualnej możliwości ich użycia lub wykorzystania. Bibliomanii nie należy mylić z bibliofilią, która oznacza zwykle miłość do książek i nie jest uważana za zaburzenie psychiczne.

Osoby z bibliomanią:

Stephen Blumberg - został aresztowany za kradzież ponad 23 tysięcy rzadkich i cennych książek z 268 lub więcej uczelni wyższych i muzeów w 45 stanach USA oraz w 2 prowincjach Kanady. Ich wartość została początkowo oszacowana na około dwadzieścia milionów dolarów (później zmniejszono wartość do 5,3 milionów dolarów). Jest to największa kradzież książek w historii USA. W 1991 roku Blumberg został uznany za winnego i skazany na 71 miesięcy więzienia oraz na 200 000 dolarów grzywny. W dniu 29 grudnia 1995 roku został zwolniony z więzienia. Kolekcja jego książek jest określana jako "Kolekcja Blumberga".


Sir Thomas Phillipps (1792 - 1872) cierpiał na ciężki przypadek bibliomani. Jego kolekcja, która zawierała ponad 160 000 książek i rękopisów, była licytowana przez okres ponad 100 lat po jego śmierci.

FIKSACJA

Fiksacja - uporczywe powtarzanie się pewnych stanów i czynności, mimo że przynoszą one szkodę osobnikowi; występujące pod wpływem silnych negatywnych przeżyćGIGANTOMANIA

Gigantomania - mania tworzenia, inicjowania rzeczy gigantycznych, wielkich, ponad zwykłą miarę, przewyższających potrzeby.GRAFOMANIA

Grafomania - mania pisania utworów literackich przez osoby nie mające talentu. (Grafomaństwo).HIPOMANIA I

Hipomania I - namiętne zamiłowanie do koni.HIPOMANIA II

Hipomania II - mania o słabym nasileniu, której objawami są m.in.: wzmożona aktywność, podejmowanie zbędnych podróży, wtrącanie się do nie swoich spraw, łatwe nawiązywanie licznych, przypadkowych znajomości. Chory w tym czasie obserwuje u siebie zwiększoną efektywność psychiczną i fizyczną, ma dobry nastrój i samopoczucie, a jego zapotrzebowanie na sen maleje. W tym czasie osoba chora odnosi wrażenie, że cały świat kręci się wokół niej, a każda podjęta przez nią decyzją jest tą najlepszą. Na ogół hipomania nie powoduje wyraźnego zakłócenia funkcjonowania zawodowego i rodzinnego. U niektórych chorych może nawet poprawiać sprawność intelektualną, co może się wiązać z większymi osiągnięciami zawodowymi i znaczną poprawą kreatywności. Hipomania jest bardzo trudna do zdiagnozowania, bowiem jej typowe objawy występują także u osób całkiem zdrowych, a chory nie traci kontaktu z rzeczywistością. Znane są przypadki postaci historycznych i twórców, których najbardziej płodne okresy twórczości pokrywały się ze stanami hipomanii.
  Znane osoby chorujące na hipomanię:
 • Mel Gibson - aktor i reżyser
 • Jean-Claude van Damme - aktor
 • Kurt Cobain - muzyk, lider zespołu Nirvana
 • Sinead O'Connor - piosenkarka pochodzenia irlandzkiego
 • Ozzy Osbourne - wokalista zespołu Black Sabbath
 • Gustaw Mahler - kompozytor
 • Robert Schumann - kompozytor
 • Ernest Hemingway - pisarz
 • Edgar Allan Poe - pisarz
 • Virginia Woolf - pisarka
 • Sylvia Plath - poetka
 • Theodore Roosevelt - prezydent Stanów Zjednoczonych
 • Winston Churchill - premier Wielkiej BrytaniiLEKOMANIA

Lekomania - mania zażywania leków, zwana inaczej lekozależnością lub farmakomanią. Lekomania to po prostu uzależnienie od leków. Jej skutki mogą być różne w zależności od rodzaju zażywanego leku, przyjmowanych dawek oraz czasu używania danego leku. Lekomania najczęściej obejmuje leki przeciwbólowe, nasenne, dopingujące i euforyzujące (wywołujące stan błogiego podniecenia). Niekiedy nadużywane są też leki hormonalne, które również kryją w sobie szereg niebezpieczeństw dla zdrowia. Stosowanie hormonów tarczycy na odchudzenie może spowodować nadczynność tarczycy, a hormonów kobiecych na przedłużenie młodości - guzy macicy. Wśród zależności lekowych odróżnia się cięższą postać zwaną nałogiem i lżejszą zwaną przyzwyczajeniem. Istotną cechą zależności lekowej jest nieodparta potrzeba zażywania leku, a w konsekwencji wytworzenia się zachowania, którego celem jest poszukiwanie pożądanego leku za wszelką cenę.

Trzy podstawowe postawy osób, u których można stwierdzić lekomanię:

"Poszukiwanie leków"
Osoby chcące uzyskać lek u lekarza, zachowują się wobec niego w sposób roszczeniowy. Często symulują u lekarza objawy lub wyolbrzymiają prawdziwe. Osoby te mogą także często i regularnie „gubić recepty”. Wobec odmowy wypisania recepty na leki pacjent może zareagować złością, rozczarowaniem, w skrajnych sytuacjach zdesperowany pacjent może odwoływać się do przekupstwa lub gróźb.
"Zakupy u doktorów"
Pacjent odwiedza kilku lekarzy jednocześnie w celu otrzymywania większej ilości recept. Lekarze Ci nie są informowani o realnie zażywanych dawkach leków. Zdarza się też, że tą drogą leki trafiają na czarny rynek.
"Błaganie"
Osoba prezentuje swoją bezradność i nieszczęście aby uzyskać silniejszy lek lub większe dawki, próbuje wzbudzić u lekarza litość i poczucie winy. W tego rodzaju sytuacji potrzebna lub nawet konieczna wydaje się profesjonalna diagnoza lekarska i psychologiczna oraz ustalenie planu leczenia, którego początkiem będzie powolne odstawianie leków. W żadnym razie nie należy tego robić samemu z uwagi na objawy odstawienia, które w przypadku lekomanii mogą być bardzo poważne.MANIA PRZEŚLADOWCZA

Mania prześladowcza - chorobliwy stan psychiczny polegający na nieustannym dopatrywaniu i obawianiu się grożących niebezpieczeństw i działań urojonych wrogów.MEGALOMANIA

Megalomania - przesadne przekonanie o swojej wartości, skłonność do przeceniania własnych możliwości, znaczenia, osiąganych sukcesów; mania wielkości. Megalomania charakteryzuje się nadmuchanym poczuciem własnej wartości oraz przeszacowaniem swoich uprawnień i przekonań.MELANCHOLIA

Melancholia - czasami mania samobójcza, niechęć do życia.NARKOMANIA

Narkomania - uzależnienie od środków zmieniających świadomość, halucynogenów, a także alkoholu, papierosów etc.REKORDOMANIA

Rekordomania - mania bicia rekordów.